Ibiza

Logo
Seat (Ibiza 1/2/3/4) Wavy spring
Back (Ibiza 1/2/3/4) Wavy spring
Sleeping function (Ibiza 1/2/3/4) Yes
Sleeping area (Ibiza 1/2/3/4) 200cm x 140cm
Container for bedding (Ibiza 1/2) 3 Containers
Container for bedding (Ibiza 3/4) 2 Containers
Additional puffs Ibiza 1 - 4 poufs / Ibiza 2 i 3 - 2 poufs
Sofa leg Plastic